Johanna Pasquariello   Program Manager   jp@gabather.com

Johanna Pasquariello

Program Manager

jp@gabather.com

Johanna har lång erfarenhet som bl.a. projektledare, verksamhets- och konsultchef samt som läkemedelskonsulent och produktspecialist på Pfizer och Bayer. Hon har även en gedigen bakgrund som verksam sjuksköterska inom bl.a. intensiv- och dialysvård samt hjärt- och lungmedicin. Johanna är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård samt har en fil. kand. som beteendevetare inom socialpsykologi.

Stefan Rehnmark   Principal Scientist   sr@gabather.com

Stefan Rehnmark

Principal Scientist

sr@gabather.com

Dr. Stefan Rehnmark är disputerad inom fysiologi vid Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet, där han även innehar en Docentur. Efter mer än 10 års akademisk forskning gick han vidare till bioteknikindustrin, där han har arbetat i 18 år i olika befattningar, såsom chef för molekylärbiologi, chef för farmakologi, projektledare och principal scientist. År 2007 var han med och grundade Axcentua Pharmaceuticals, där han tjänstgjorde som forskningschef och VD. År 2014 var han med och grundade Noviga Research, ett bioteknikföretag verksamt inom utveckling av onkologiläkemedel. I augusti 2016 anslöt han sig till Gabather AB som Principal Scientist.

Malin Lindskog   Office Manager   ml@gabather.com

Malin Lindskog

Office Manager

ml@gabather.com

Malin arbetar med administration och ekonomi på Gabather sedan början av 2016. Före dess studerade hon ekonomi kandidatprogram i Företagsekonomi vid Lunds universitet med inriktning på organisation och ledarskap.