Johanna Pasquariello  Program Manager  jp@gabather.com

Johanna Pasquariello

Program Manager

jp@gabather.com

Johanna har lång erfarenhet som bl.a. projektledare, verksamhets- och konsultchef samt som läkemedelskonsulent och produktspecialist på Pfizer och Bayer. Hon har även en gedigen bakgrund som verksam sjuksköterska inom bl.a. intensiv- och dialysvård samt hjärt- och lungmedicin. Johanna är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård samt har en fil. kand. som beteendevetare inom socialpsykologi.

 Michael-Robin Witt  Principal Scientist  mrw@gabather.com

Michael-Robin Witt

Principal Scientist

mrw@gabather.com

Principal Scientist: Dr Michael-Robin Witt innehar en Filosofie Doktor i Neurofarmakologi från Royal School of Pharmacy i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter. Michael-Robin har även jobbat inom akademisk forskning i 12 år vid Brain Research Institute, St. Hans Sjukhus i Roskilde. MRW har haft ledande projektchefsbefattningar i Skandinaviska Biotech-företag såsom Neurosearch AB (1999-2000), AstraZeneca F&U (2000-2003) och KaroBio AB (2003-2007). MRW var en av grundarna till Axcentura Pharmaceuticals i 2007, där han agerade som CSO i fem år innan han år 2012 gick med i Lead Discovery Malaysia där han idag har positionerna VD och CSO. MRW blev involverad i Gabather AB i september 2014 och är nu Principal Scientist i bolaget.

 Stefan Rehnmark  Principal Scientist  sr@gabather.com

Stefan Rehnmark

Principal Scientist

sr@gabather.com

Dr. Stefan Rehnmark är disputerad inom fysiologi vid Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet, där han även innehar en Docentur. Efter mer än 10 års akademisk forskning gick han vidare till bioteknikindustrin, där han har arbetat i 18 år i olika befattningar, såsom chef för molekylärbiologi, chef för farmakologi, projektledare och principal scientist. År 2007 var han med och grundade Axcentua Pharmaceuticals, där han tjänstgjorde som forskningschef och VD. År 2014 var han med och grundade Noviga Research, ett bioteknikföretag verksamt inom utveckling av onkologiläkemedel. I augusti 2016 anslöt han sig till Gabather AB som Principal Scientist.

 Malin Lindskog  Office Manager  ml@gabather.com

Malin Lindskog

Office Manager

ml@gabather.com

Malin arbetar med administration och ekonomi på Gabather. Vid sidan av detta studerar Malin vid Lunds Universitet där hon är i sluttampen av att ta en ekonomikandidat med inriktning på organisation och ledarskap.