iStock_86602055_XLARGE.jpg
iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg
iStock_86602055_XLARGE.jpg

Personer - Ledning


Ledning

SCROLL DOWN

Personer - Ledning


Ledning

Bert Junno Styrelseledamot och VD bj@gabather.com

Bert Junno

Styrelseledamot och VD

bj@gabather.com

Bert Junno är grundare, styrelseledamot och VD för Gabather sedan 2014. Inom biotech-området har Bert Junno förutom Gabather även startat WntResearch AB (publ.), Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ.) och Cyxone AB. Han har tidigare varit VD för den statligt ägda fonden Forskarpatent i Syd AB och är för närvarande senior partner i biotechfonden Accequa AB. Bert Junno är ledamot av den rådgivande styrelsen för Patent- och registreringsverket sedan 2010. Bert Junno har en Ph.D. i Semiconductor Physics and Technology och en M.Sc. i Fysik från Lunds Universitet.

Mogens Nielsen CSO mn@gabather.com

Mogens Nielsen

CSO

mn@gabather.com

Mogens Nielsen, Candidatus scientiarum, arbetade som forskare och ledare av Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital, och biologidepartementet i Roskilde mellan 1971 och 1999. Han har publicerat 180 vetenskaplig artiklar och har varit gästföreläsare på flera internationella universitet, samt som medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Han är medlem i redaktionen för Open Journal of Medicinal Chemistry. Utöver detta fick han det prestigefulla Lundbeck Award år 1982. Han är även Professor Honoris Causa vid Shanxi Academy of TCM, Xian, Kina.

Ola Skanung CFO os@gabather.com

Ola Skanung

CFO

os@gabather.com

Ola Skanung har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Johanna Pasquariello Program Manager jp@gabather.com

Johanna Pasquariello

Program Manager

jp@gabather.com

Johanna har lång erfarenhet som bl.a. projektledare, verksamhets- och konsultchef samt som läkemedelskonsulent och produktspecialist på Pfizer och Bayer. Hon har även en gedigen bakgrund som verksam sjuksköterska inom bl.a. intensiv- och dialysvård samt hjärt- och lungmedicin. Johanna är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård samt har en fil. kand. som beteendevetare inom socialpsykologi.

Michael-Robin Witt Principal Scientist mrw@gabather.com

Michael-Robin Witt

Principal Scientist

mrw@gabather.com

Principal Scientist: Dr Michael-Robin Witt innehar en Filosofie Doktor i Neurofarmakologi från Royal School of Pharmacy i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter. Michael-Robin har även jobbat inom akademisk forskning i 12 år vid Brain Research Institute, St. Hans Sjukhus i Roskilde. MRW har haft ledande projektchefsbefattningar i Skandinaviska Biotech-företag såsom Neurosearch AB (1999-2000), AstraZeneca F&U (2000-2003) och KaroBio AB (2003-2007). MRW var en av grundarna till Axcentura Pharmaceuticals i 2007, där han agerade som CSO i fem år innan han år 2012 gick med i Lead Discovery Malaysia där han idag har positionerna VD och CSO. MRW blev involverad i Gabather AB i september 2014 och är nu Principal Scientist i bolaget.

Stefan Rehnmark Principal Scientist sr@gabather.com

Stefan Rehnmark

Principal Scientist

sr@gabather.com

Dr. Stefan Rehnmark är disputerad inom fysiologi vid Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet, där han även innehar en Docentur. Efter mer än 10 års akademisk forskning gick han vidare till bioteknikindustrin, där han har arbetat i 18 år i olika befattningar, såsom chef för molekylärbiologi, chef för farmakologi, projektledare och principal scientist. År 2007 var han med och grundade Axcentua Pharmaceuticals, där han tjänstgjorde som forskningschef och VD. År 2014 var han med och grundade Noviga Research, ett bioteknikföretag verksamt inom utveckling av onkologiläkemedel. I augusti 2016 anslöt han sig till Gabather AB som Principal Scientist.

Malin Lindskog Office Manager ml@gabather.com

Malin Lindskog

Office Manager

ml@gabather.com

Malin arbetar med administration och ekonomi på Gabather. Vid sidan av detta studerar Malin vid Lunds Universitet där hon är i sluttampen av att ta en ekonomikandidat med inriktning på organisation och ledarskap.

iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg

Personer - Styrelse


Styrelse

Personer - Styrelse


Styrelse

Svein Mathisen Styrelseledamot och ordförande

Svein Mathisen

Styrelseledamot och ordförande

Svein Mathisen är styrelseledamot och ordförande i Gabather sedan 2014. Han har en M.Sc. i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Trondheim, Norge. Han har mer än 25 års erfarenhet av management, affärsutveckling och finansiering från life science industrin. Han har arbetat med utveckling av nya produkter i alla typer av organisationer: startups, medelstora och stora organisationer. Han har stor erfarenhet av att bygga upp team och organisationer, att skapa och bygga upp strategiska allianser, införskaffa kapital, privat och publikt, såväl som de flesta aspekter av produktutveckling inom life science området. Han har dessutom genom att som VD under tolv år leda ett publikt listat bolag (Bioinvent) fått insyn i alla delar av vad som krävs för styrning av en sådan verksamhet.

Olov Sterner Styrelseledamot

Olov Sterner

Styrelseledamot

Olov Sterner är styrelseledamot i Gabather sedan 2014. Han är civilingenjör i kemiteknik och hans forskningsområde är biologiskt aktiva naturprodukter, eller sekundärmetaboliter. Han disputerade i organisk kemi år 1985, och efter två år som postdoc vid universitetet i Bonn, Tyskland, fick han en position som forskare på Lunds universitet. År 1990 blev han lektor i organisk kemi, och sedan 1999 är han professor i ämnet. Hans forskning har hittills resulterat i över 400 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter samt 25 patentansökningar och patent. Han har själv eller med kolleger skrivit flera läroböcker i organisk kemi och kemisk toxikologi, och är för närvarande dekan vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

BG Svensson Styrelseledamot

BG Svensson

Styrelseledamot

BG Svensson är Civilekonom från Lunds universitet. Anställd på Lunds universitet sedan 2003, idag som senior advisor på LU Holding AB. Styrelseuppdrag för närvarande: Styrelseledamot Gabather AB, Styrelseledamot Nares AB, Styrelseledamot Lunicore Studentkonsult AB, Medlem rådgivande nämnd, Marint Center Simrishamn. BG har tidigare bl.a varit verksam som: VD Lunds Universitets Utvecklings AB, VD Connect Skåne, VD Science Village Scandinavia AB. Olika ledande befattningar inom bank och finans såväl nationellt som internationellt.

Gunilla Ekström Styrelseledamot

Gunilla Ekström

Styrelseledamot

Gunilla Ekström är styrelseledamot i Gabather sedan 2016. Gunilla Ekström är läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) där hon även är docent i biokemisk toxikologi. Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Under sin tid på AstraZeneca var hon medlem av terapiområdet Neurosciences ledningsgrupp, och ledde en portföljorganisation som tog läkemedelssubstanser inom smärtlindring från preklinisk utveckling till kliniska prövningar. Gunilla Ekström har operativa uppdrag i SMEs.