Största aktieägarna I aktieboken

(FRÅN EUROCLEAR) – PER 2018-12-31 **

Namn

Avanza Pension Försäkring AB

Gunvald Berger

Forskarpatent i Syd

Tommy Norgren

Mogens Nielsen

Kapital %

9,33

3,96

3,14

2,96

2,17

Röster %

9,33

3,96

3,14

2,96

2,17

** uppdateras årsvis