Största aktieägarna I aktieboken

(FRÅN EUROCLEAR) – PER 2017-12-31 **

Namn

Avanza Pension Försäkring AB

ALMI

Mogens Nielsen

Olov Sterner

Jakob Nilsson

Kapital %

9,44

4,4

3,04

2,89

2,45

Röster %

9,44

4,4

3,04

2,89

2,45

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut