Svein Mathisen  Styrelseledamot och ordförande

Svein Mathisen

Styrelseledamot och ordförande

Svein Mathisen är styrelseledamot och ordförande i Gabather sedan 2014. Han har en M.Sc. i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Trondheim, Norge. Han har mer än 25 års erfarenhet av management, affärsutveckling och finansiering från life science industrin. Han har arbetat med utveckling av nya produkter i alla typer av organisationer: startups, medelstora och stora organisationer. Han har stor erfarenhet av att bygga upp team och organisationer, att skapa och bygga upp strategiska allianser, införskaffa kapital, privat och publikt, såväl som de flesta aspekter av produktutveckling inom life science området. Han har dessutom genom att som VD under tolv år leda ett publikt listat bolag (Bioinvent) fått insyn i alla delar av vad som krävs för styrning av en sådan verksamhet.

Styrelseordförande sedan: 2014.

Utbildning: M.Sc. i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Trondheim, Norge och utbildning inom affärsekonomi och finansiell analys.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i iCell Science AB. Styrelseledamot i Athera Biotechnologies AB, Camurus AB, Genagon Therapeutics AB och Arild Capital AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör i BioInvent International AB. Styrelseordförande i Biotec Pharmacon ASA och styrelseledamot i BioInvent Finans AB och branschorganisationen SwedenBio.

Verksam/tidigare verksam och ägare av mer än fem procent av andelarna i andra bolag: iCell Science AB och Arild Capital AB.

Innehav i Bolaget: 42 188 stamaktier.

 

Olov Sterner  Styrelseledamot

Olov Sterner

Styrelseledamot

Olov Sterner är styrelseledamot i Gabather sedan 2014. Han är civilingenjör i kemiteknik och hans forskningsområde är biologiskt aktiva naturprodukter, eller sekundärmetaboliter. Han disputerade i organisk kemi år 1985, och efter två år som postdoc vid universitetet i Bonn, Tyskland, fick han en position som forskare på Lunds universitet. År 1990 blev han lektor i organisk kemi, och sedan 1999 är han professor i ämnet. Hans forskning har hittills resulterat i över 400 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter samt 25 patentansökningar och patent. Han har själv eller med kolleger skrivit flera läroböcker i organisk kemi och kemisk toxikologi, och är för närvarande dekan vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Styrelseledamot sedan: 2014.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik.

Övriga uppdrag: Styrelseorförande i Gedea Biotech AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB (publ), Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, Science Village Scandinavia AB, Glactone Pharma AB och Glactone Pharma Development AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Laccure AB, Oncorel AB, Oncorena Holding AB, Oncorena AB och Belina AB.

Verksam/tidigare verksam och ägare av mer än fem procent av andelarna i andra bolag:Har tidigare varit verksam och ägt andelar i Galectone Pharma AB och Galectone Pharma Development AB.

Innehav i Bolaget: 106 532 stamaktier.

 

Lars Persson  Styrelseledamot

Lars Persson

Styrelseledamot

Lars Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science- och Venture Capital-industrin. Han har bl.a. arbetat på Atos Medical AB, Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Lars Persson har stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad bolag, framförallt inom Life Science området, däribland Ortoma AB och Invent Medic Sweden AB. Lars Persson är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare och äger inga aktier i bolaget.

Styrelseledamot sedan: 2019.

Utbildning: Civilingenjör i kemi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Invent Medic, Sweden AB. Styrelseledamot i BoMill AB, Triomed AB, Lyckegård Group AB, Mandelträdet AB och Mandelträdet Ost & Delikatess AB.

Innehav i Bolaget: 6 200 aktier.

 

Gunilla Ekström  Styrelseledamot

Gunilla Ekström

Styrelseledamot

 
Mogens Nielsen  Styrelseledamot

Mogens Nielsen

Styrelseledamot

Gunilla Ekström är styrelseledamot i Gabather sedan 2016. Gunilla Ekström är läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) där hon även är docent i biokemisk toxikologi. Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Under sin tid på AstraZeneca var hon medlem av terapiområdet Neurosciences ledningsgrupp, och ledde en portföljorganisation som tog läkemedelssubstanser inom smärtlindring från preklinisk utveckling till kliniska prövningar. Gunilla Ekström har operativa uppdrag i SMEs.

Styrelseledamot sedan: 2016.

Utbildning: Läkare och docent i biokemisk toxikologi.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Immuneed AB. Styrelseledamot i Corline Biomedical AB, Haracon AB, Distruptive Materials AB, Emplicure AB och Gesynta Pharma AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Athea Biotechnologies AB, Inhalations Sciences Sweden AB, NovaSAID AB, Lipidor AB och Pharmanest AB.

Verksam/tidigare verksam och ägare av mer än fem procent av andelarna i andra bolag: Haracon AB och Gesynta Pharma AB.

Innehav i Bolaget: -

 

 

Mogens Nielsen, Candidatus scientiarum, arbetade som forskare och ledare av Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital, och biologidepartementet i Roskilde mellan 1971 och 1999. Han har publicerat 180 vetenskaplig artiklar och har varit gästföreläsare på flera internationella universitet, samt som medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Han är medlem i redaktionen för Open Journal of Medicinal Chemistry. Utöver detta fick han det prestigefulla Lundbeck Award år 1982. Han är även Professor Honoris Causa vid Shanxi Academy of TCM, Xian, Kina.

Innehav i Bolaget: 111 763 aktier

 

Svein Mathisen, Olov Sterner, Lars Persson och Gunilla Ekström är att betrakta som oberoende styrelseledamöter i förhållande till både Bolaget och större aktieägarna. Mogens Nielsen är inte oberoende av bolaget och bolagsledningen men däremot av bolagets större aktieägare.