gabather-slider-centered.png
iStock_35977320_XLARGE.jpg
gabather-slider-centered.png

Hem


Vi utvecklar läkemedel för behandling

av sjukdomar i det

centrala nervsystemet

Läs mer

SCROLL DOWN

Hem


Vi utvecklar läkemedel för behandling

av sjukdomar i det

centrala nervsystemet

Läs mer

Vi är Gabather

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. I dagsläget finns ett stort medicinskt behov av nya, mer effektiva, och säkrare läkemedel inom Gabathers största fokusområden antipsykotiska och antidepressiva läkemedel.

VÅR IDÉ

Vi arbetar inom fyra fokusområden: Antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtstillande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel. Detta inkluderar behandling av Alzheimers sjukdom.

EN LOVANDE FRAMTID

I dagsläget finns det ett stort medicinskt behov av säkrare och mer effektiva behandlingar inom CNS området. Våra läkemedelskandidater uppvisar en lovande utveckling och är patenterade på flera marknader.

Vår Bakgrund

Vårt arbete är baserat på 10 års forskning från Lunds universitet och Research Institute of  Biological Psychiatry in Roskilde. 

iStock_35977320_XLARGE.jpg

Hem #2


NYHETER

Hem #2


NYHETER