gabather-slider-centered.png
iStock_35977320_XLARGE.jpg
gabather-slider-centered.png

Hem


Gabather genomför nyemission

Läs mer

SCROLL DOWN

Hem


Gabather genomför nyemission

Läs mer

GABATHER GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning

  • Styrelsen i Gabather har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 62 MSEK genom nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

  • Emissionslikviden ska finansiera Bolagets förestående Fas Ib/IIa-studie med GT-002, operationell drift av Bolaget samt Bolagets prekliniska forskningsprogram

  • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 september 2019 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri option

  • Teckningskurs för en unit är 36,00 SEK, motsvarande 6,00 SEK per aktie

  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 1 – 15 oktober 2019

  • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar, under perioden 12 – 26 mars 2021, till teckning av en ny aktie till kurs 10,00 SEK

  • Teckningsoptionen kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market

  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 22 maj 2019

  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande ett belopp om cirka 49,5 MSEK, genom emissionsgarantier från externa investerare

Vi är Gabather

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. I dagsläget finns ett stort medicinskt behov av nya, mer effektiva, och säkrare läkemedel inom Gabathers största fokusområden antipsykotiska och antidepressiva läkemedel.

VÅR IDÉ

Vi arbetar inom fyra fokusområden: Antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtstillande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel. Detta inkluderar behandling av Alzheimers sjukdom.

EN LOVANDE FRAMTID

I dagsläget finns det ett stort medicinskt behov av säkrare och mer effektiva behandlingar inom CNS området. Våra läkemedelskandidater uppvisar en lovande utveckling och är patenterade på flera marknader.

Vår Bakgrund

Vårt arbete är baserat på 10 års forskning från Lunds universitet och Research Institute of  Biological Psychiatry in Roskilde. 

iStock_35977320_XLARGE.jpg

Hem #2


NYHETER

Hem #2


NYHETER