Extraordinary General Meeting, 30 june 2023

Annual general meeting, 30 June 2023

Kommuniké från årsstämma (Swedish)
Kallelse till årsstämma (Swedish)
Fullmaktsformulär (Swedish)
Styrelsens föreslag till ny bolagsordning (Punkt 15) (Swedish)
Styrelsens förslag till minskning av Aktiekapitalet (Punkt 16) (Swedish)
Valberedningens motiverade yttrande (Swedish)

Annual general meeting,  13 June 2022

Kommuniké från fortsatt årsstämma (Swedish)
Bulletin from the annual general meeting (Swedish) 
Notice to attend the annual general meeting (Swedish)
Proxy form (Swedish)
Postal voting form (Swedish)

Extraordinary general meeting, 16 December 2021

Bulletin from the extraordinary general meeting (Swedish)
Notice to attend the extraordinary general meeting (Swedish)

Extraordinary general meeting, 29 November 2021

Kallelse till extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma

Extraordinary general meeting, 17 November 2021

Kallelse till extra bolagsstämma
Stämman flyttades till den 29 november

Annual general meeting,  3 June 2021

Kallelse till årsstämma 2021
Fullmaktsformulär
Förslag från valberedningen
Begäran om stämmobeslut
Föreslagen bolagsordning ändringsmarkerad
Stämmokommuniké
Stämmoprotokoll

Annual general meeting, 4 June 2020

Protokoll från årsstämma
VDs anförande
Kommuniké från årsstämma
Valberedning 2020
Förslag från valberedningen
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Föreslagen bolagsordning
Föreslagen bolagsordning ändringsmarkerad
Information gällande Coronaviruset

Annual general meeting, 22 May 2019

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Annual general meeting, 22 May 2018

Kommuniké från årsstämma
Styrelsens förslag till personaloptioner
Optionsvillkor 2018
Kallelse till årsstämma

Extraordinary general meeting, 7 March 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extraordinary general meeting, 13 November 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Revisorsyttrande
Styrelsens förslag till emissionsbeslut
Styrelseredogörelse

Annual general meeting, 19 May 2017

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Personaloptionsvillkor
Styrelsens förslag till personaloptioner

Annual general meeting, 7 June 2016

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Revisorsyttrande
Styrelseredogörelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag

Extraordinary general meeting, 4 April 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Annual general meeting, 15 June 2015

Kommuniké från årsstämma
Protokoll
Bolagsordning
Styrelsens förslag